umhverfi.jpg

Umhverfismarkmið

EFLA vinnur eftir umhverfis-, öryggis- og samgöngustefnu og hefur sett sér mark-mið um að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfseminnar með stöðugum úrbótum ásamt því að tryggja öruggt og heilnæmt vinnuumhverfi fyrir sína starfsmenn.

 

Umhverfisstjórnun EFLU nær til allrar starfsemi fyrirtækisins á Íslandi og í Noregi, hvort heldur sem varðar almennan rekstur á skrifstofum, á rannsóknarstofum eða í ráðgjafarþjónustu. 

Við framsetningu á kolefnisspori er fylgt leiðbeiningum úr Greenhouse Gas Protocol.

Piles of Paper

Pappírsnotkun

Mikil breyting hefur orðið á starfsumhverfi EFLU síðustu ár sem leitt hefur af sér mikinn samdrátt í notkun pappírs. Markmið EFLU var að minnka notkun pappírs á hvert stöðugildi um 5% milli 2019 og 2020. Notkun pappírs miðað við hvert stöðugildi var 2,9 kg og minnkaði um 36% milli áranna, sem tengja
m
á við mikla fjarvinnu á árinu. 

umhverfi2.jpg
umhverfi3.jpg
ljos_L4.jpg

Raforkunotkun

Raforkunotkun í starfsemi EFLU dróst saman um 22% milli 2019 og 2020 miðað við hvern fermetra húsnæðis úr 95 kwst/m2 árið 2019 í 75 kwst/má árið 2020, sem rekja má til mikillar fjarvinnu starfsmanna vegna Covid-19. 

80% af raforkunotkun EFLU tengist starfsemi höfuðstöðva fyrirtækisins að Lynghálsi 4. 

Architectural Structure

Endurvinnsluhlutfall í höfuðstöðvum EFLU

Markmið EFLU er að 90% úrgangs fari til endur-
vinnslu og aðeins 10% í urðun. Markmiðið er sett hátt í anda hringrásarhugsunar.

Í höfuðstöðvum EFLU fór endurvinnsluhlutfallið úr 72% fyrir árið 2019 í 81% sem enn er nokkuð frá yfirlýstum markmiðum EFLU og frá besta árangri sem fyrirtækið hefur náð sem var 88% endurvinnsluhlutfall árið 2018.

umhverfi4.jpg
umhverfi5.jpg
Yellow Container

Úrgangur til förgunar

Árið 2020 var heildarmagn óflokkaðs úrgangs sem féll til í höfuðstöðvum fyrirtækisins um 23 kg á hvert stöðugildi sem er tæplega helmingi minna magn en árið á undan. Þessa minnkun má helst rekja til aukinnar áherslu á flokkun og minni starfsemi í húsnæði EFLU vegna Covid-19. 

stra.jpg

Mjög mikilvægt er að viðhalda stöðugri fræðslu bæði til starfsmanna og þeirra aðila sem sjá um að koma úrgangi í réttan farveg frá fyrirtækinu svo sem þrifaaðila og flutningsaðila á vegum EFLU. 

L4-9.jpg

Losun CO2

EFLA starfar samkvæmt eigin samgöngu-stefnu og vill þannig stuðla að minni mengun, heilbrigðari lífsháttum og bættri borgarmynd. Starfsmenn eru hvattir til að hagræða ferðum á vegum fyrirtækisins þannig að áhrif þeirra á umhverfið verði sem minnst.  Auk þess eru starfsmenn hvattir til að nýta sér umhverfisvænni ferðamáta í og úr vinnu með samgöngusamningum.

umhverfi6.jpg
umhverfi9.jpg
2020_samfelag4.jpg

Kolefnisspor EFLU

Kolefnisspor fyrirtækis tengist bæði beinni losun og óbeinni losun gróðurhúsalofttegunda í starfseminni.

 

EFLA kolefnisjafnaði starfsemi sína fyrir árið 2020 í samstarfi við Kolvið og Votlendis-
sjóð. Þannig var öll bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda fyrirtækisins, eða
117 tonn CO2-ígilda kolefnisjöfnuð.

Starfsemi EFLU árið 2020 er kolefnishlutlaus. 

umhverfi8.jpg
umhverfi7.jpg